%e5%a4%a7%e7%b2%89%e6%a8%82%e9%9a%8a 大粉乐队 (2016年參賽單位)

新浪微博 / 腾讯微薄  / 豆瓣 – 專頁

%e7%be%85%e5%ad%9d%e5%8b%87 羅孝勇 (2016年參賽單位)
新浪微博 / 腾讯微薄  / Facebook 專頁
%e8%ac%9d%e9%9c%87%e5%bb%b7

謝震廷 (2016年參賽單位)

新浪微博   / Facebook 專頁

millea

MILLEA (2016年參賽單位)

官方網站  / Facebook 專頁

lukus

LU:KUS (2016年參賽單位)

Facebook 專頁

genltebones

Gentle Bones (2016年參賽單位)

官方網站  / Facebook 專頁

nicole

Nicole (2016年參賽單位)

Facebook 專頁

fivera

FIVERA (2016年參賽單位)

Facebook 專頁